Start|Om oss|Kontor|Tjänster|Kontaktperson|Press|Länkar

Tjänster

OsséenStockholm förmedlar företags-, fastighets- och industrirelaterade skadeförsäkringar. Vår huvudsakliga utgångspunkt på marknaden är att alltid agera oberoende av försäkringsbolagens intressen. Vi har tagit fram fördelaktiga försäkringskoncept för bl.a. restaurang- och kaféägare såväl som för hyresmaskinföretag och vindkraftverksägare.

Företagsrelaterade försäkringar

Vi hjälper små och stora företag med anpassade lösningar inom bl.a. egendoms- och avbrottsförsäkring, olika typer av ansvarsförsäkringar, förmögenhetsbrottsförsäkring, VD- & styrelseansvarsförsäkring, garantiförsäkring och konsult- och entreprenadförsäkring.

Fastighetsförsäkring

Fastighetsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har olika behov av försäkringsskydd beroende på flera omständigheter. Som fristående förmedlare av fastighetsförsäkring anpassar vi försäkringsskyddet för varje enskild fastighetsägare.

Motor- och transportförsäkring

För både registrerade och oregistrerade fordon ordnar vi med enskilda försäkringar eller flerfordonsavtal. Som förmedlare säkerställer vi rätt försäkringsskydd till rätt premie och underlättar samtidigt för hanteringen av försäkringsskyddet vid exempelvis förvärv av nya fordon. Vid transporter med bil, järnväg, båt eller flyg är transportörens ansvar alltid begränsat. Vi hjälper er att säkerställa försäkringsskydd under de delar av transporten som ni ansvarar för.

© Osséen Försäkringsmäklare 2016
Design och teknik Publiciteta&Co.