Start|Om oss|Kontor|Tjänster|Kontaktperson|Press|Länkar
Om oss|Vad är en Försäkringsförmedlare|Internationella nätverk|Lediga tjänster

Vad är en Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare

Vi på OsséenSyd är auktoriserade försäkringsförmedlare godkända av Finansinspektionen och medlem i Sfm.

Vad är en försäkringsförmedlare?

En försäkringsförmedlare är en rådgivare inom försäkringsområdet som står under direkt kontroll av Finansinspektionen.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet över försäkringsbolag och försäkringsförmedlare i Sverige. För att få verka som försäkringsförmedlare i Sverige har Finansinspektionen utarbetat direktiv för hur försäkringsförmedlingsverksamhet får bedrivas. Vi på OsséenSyd följer Finansinspektionens direktiv.

Hur arbetar en försäkringsförmedlare?

Som försäkringsförmedlare arbetar vi på uppdrag av våra uppdragsgivare och presenterar ett urval av försäkringslösningar i enlighet med uppgjord överenskommelse. Uppdragsgivaren beslutar, i samråd med oss, vilken försäkringslösning som passar bäst. Vi placerar och sköter försäkringen och informerar vid förändringar och vid behov. Vi erbjuder dessutom en helhetsservice, kontakta oss så berättar vi mer.

Hur får försäkringsförmedlaren betalt?

Det är kostnadsneutralt för en uppdragsgivare oavsett om man väljer att anlita försäkringsförmedlare eller köpa försäkring direkt av ett försäkringsbolag. Det vanligaste är att förmedlarens ersättning utgår som provision inkluderad i försäkringspremien. Ersättningen omfattar förmedlarens arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kundkontakter, sådant arbete som annars skulle falla på försäkringsbolaget.

Det kan även förekomma att uppdragsgivare och förmedlare kommer överens om ersättning
i annan form som då faktureras direkt från försäkringsförmedlaren. Försäkringen aviseras då
med nettopremie från försäkringsbolaget.

Vad är en förmedlarfullmakt?

Det arbetsredskap vi som försäkringsförmedlare behöver för att kunna göra vårt uppdrag är en så kallad förmedlarfullmakt.

Förmedlarfullmakten är nödvändig för att vi ska kunna företräda våra uppdragsgivare gentemot försäkringsbolagen. Utan en förmedlarfullmakt får vi helt enkelt inga offerter, ingen information och kan således inte genomföra/uppfylla vårt uppdrag.

Att låta oss på OsséenSyd sköta om och hjälpa till med era försäkringar innebär för er en trygghet då vi ser till att ni alltid har rätt försäkring till rätt pris!

© Osséen Försäkringsmäklare 2016
Design och teknik Publiciteta&Co.