window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-115374502-1');
Loading...
FAQ2018-03-07T20:57:45+00:00

Här hittar du svar på vanliga frågor om försäkringsförmedlare. Om du inte hittar svaret på det du undrar över är du välkommen att kontakta oss.

Vad är en försäkringsförmedlare?

En försäkringsförmedlare är en rådgivare inom försäkringsområdet som står under direkt kontroll av Finansinspektionen. Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet som kontrollerar landets försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. För att få verka som försäkringsförmedlare i Sverige har Finansinspektionen tagit fram direktiv för hur förmedlarna ska bedriva sin verksamhet. Vi på Osséen följer självklart dessa direktiv.

Hur arbetar en försäkringsförmedlare?

Som försäkringsförmedlare arbetar vi på uppdrag av kunden/försäkringstagaren och presenterar ett urval av försäkringslösningar utifrån en uppgjord överenskommelse. Uppdragsgivaren beslutar sedan, i samråd med oss, vilken försäkringslösning som passar bäst för verksamheten.

Efter det placerar och sköter vi försäkringsavtalet och informerar kunden vid förändringar eller vid andra tillfällen när det behövs. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Hur får en försäkringsförmedlare betalt?

För dig som uppdragsgivare är det generellt ingen skillnad i kostnad att anlita en försäkringsförmedlare jämfört med att köpa försäkringen direkt av ett försäkringsbolag. Att anlita en försäkringsförmedlare innebär alltså ingen direkt merkostnad.

Ersättning för försäkringsförmedlingen utgår oftast genom en provision som inkluderas i försäkringspremien. Ersättningen omfattar vårt arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kundkontakter – arbetsuppgifter som annars måste utföras av försäkringsbolaget.

Som alternativ till provisionsbaserad ersättning kan förmedlaren i vissa fall debitera kunden ett överenskommet arvode separat för sina tjänster. I dessa fall aviserar försäkringsbolaget försäkringen med nettopremie.

Vad är en förmedlarfullmakt?

En förmedlarfullmakt är det arbetsredskap vi som försäkringsförmedlare behöver för att kunna utföra vårt uppdrag. Förmedlarfullmakten är nödvändig för att vi ska kunna företräda våra uppdragsgivare gentemot försäkringsbolagen. Utan en förmedlarfullmakt får vi varken offerter eller information – med andra ord kan vi inte genomföra/uppfylla vårt uppdrag.

Genom att låta oss på Osséen sköta om och hjälpa till med dina försäkringar kan du känna dig trygg eftersom vi ser till att du alltid har rätt försäkring till rätt pris.